Logo Walk in the parQ

Gemeentes en walk in the parq

Walk in the parQ voor de gemeentes

Bent u als gemeente op zoek naar een innovatieve manier om de ouderen in uw gemeente meer in beweging te krijgen en valpreventie te stimuleren? Dan is Walk in the parQ de oplossing voor u. In meer dan 10 gemeentes staan al Walk in the parQ routes!

Ons concept biedt een ketenaanpak voor valpreventie, waarbij ouderen op een toegankelijke en leuke manier kunnen werken aan hun balans, coördinatie en spierkracht. Walk in the parQ is gemakkelijk in te zetten, dankzij onze buitenpalen die geplaatst kunnen worden in parken en openbare ruimtes. Met behulp van onze speciale pionnen en oefeningen kunnen ouderen zelfstandig of onder begeleiding van een buurtsportcoach aan de slag. Daarnaast hebben wij ook binnenpalen beschikbaar, zodat ouderen ook binnen de zorginstellingen kunnen blijven bewegen. Het doel is dan ook om de ouderen nog meer te laten bewegen, wandelen en sporten!

Bovendien kan het gebruik van Walk in the parQ gefinancierd worden met de SPUK-gelden, wat de inzet van ons concept extra aantrekkelijk maakt voor gemeenten. Met een totaal aanbieding willen wij de gemeentes ondersteunen om zo goed mogelijk van Walk in the parQ gebruik te kunnen maken. 

Dit zowel om ouderen meer te laten bewegen, maar ook kijkende naar de ketenaanpak valpreventie ouderen. Zie ook de afbeelding hieronder ter info.

Ketenaanpak valpreventie

Orgware, hardware en software vanuit Walk in the parQ

Onze orgware bestaat uit een duidelijk stappenplan voor de implementatie van Walk in the parQ in uw gemeente, waarbij wij u ondersteunen in de communicatie en marketing. Onze hardware bestaat uit buitenpalen, binnenpalen en met speciale pionnen met een QR code, die na het scannen oefeningen geeft. Dit alles kan  ingezet worden op verschillende locaties. En onze app ,ontwikkeld met input van de ouderen zelf, helpt bij het scannen om de passende oefeningen te tonen en hiermee het gebruik van Walk in the parQ te blijven stimuleren.

Kortom, Walk in the parQ is een innovatief en effectief concept voor het stimuleren van valpreventie en beweging onder ouderen. Met onze gemakkelijke inzetbaarheid, flexibele financiële mogelijkheden en ondersteuning op maat, bent u als gemeente verzekerd van een succesvolle implementatie.

Walk in the parQ binnen jullie gemeente?

Verschillende gemeenten hebben reeds een Walk in the parQ route aangeschaft voor haar inwoners. Dit varierend van Almere tot Groningen tot Joure. Zie ook onze projecten voor een greep uit de voorbeelden. 

Met de mogelijkheid om deze reeds onderzochte route met oefeningen uit het bewezen effectieve Otago valpreventieprogramma, te bekostigen vanuit de SPUK-gelden is het nu het moment om een route aan te schaffen. Samen kijken we dan naar de beste oplossing en implementatie. 

De kosten voor Walk in the parQ aanschaf route plus 3 jaar gebruik: €4.995,- excl. BTW

Materiaal, inrichting en installatie

  • Bekijken inrichting route o.b.v. locatie en mogelijkheden
  • Levering materialen (buitenpalen, binnenpalen etc.)
  • Plaatsen route op locatie, indien gewenst
  • Inrichting video’s en content voor de route

Gebruik route

  • 3 jaar gebruik van de video’s en content, daarna verlenging mogelijk
  • 3 jaar onderhoud van de Android en IOS app (mobiel en tablet)
  • Gratis gebruik van de app door de gebruikers

Periodiek evalueren we het gebruik en kijken we gezamenlijk of er aanpassingen nodig zijn in de content. 

Wil je de route aanschaffen voor een kortere of andere tijdsduur dan is dit uiteraard ook mogelijk, neem hiervoor contact op met ons over de mogelijkheden.  Dit zowel via info@walkintheparq.nl als via het contactformulier aan de onderkant. 

Achtergrond Walk in the parQ

ouderdom komt met bewegen

Scan de QR-code op de paal bij een route bij u in de buurt.

Heb plezier en beweeg!

walk in the parq

Contact

Meer van ons

walk in the parq

privacy policy

Contact

050 30 50 267

info@walkintheparq.nl

contactformulier

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Scroll to Top